Referat af Smøl Landsbylaugs bestyrelsesmøde mandag d.23.1.2017 Tilstede var Ingebeth, Aage, Svend Erik og Sussie fra bestyrelsen samt gæster af Yvonne, Lars og Joan. Afbud fra Jesper Tvede. samt Jesper T. og Sarah 1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev gennemgået og godkendt. 1. Siden sidst: Shelters på Broagerland, 7 stk. er godkendt af kystdirektoratet, placeres hvor kommunen har grønne arealer, som kommunen passer i forvejen Det er et kommunal projekt af ”projekt og anlæg”, som også klarer opsætningen af shelters. Juletræ og Julefrokost; Træet blev hejst og pyntet og samme dag var der julefrokost for byens borger, som blev afholdt hos Iwang med 14 deltager, hvor alle havde en ret med til frokosten. – god ide med samme dag! Vores forslag til Kommuneplan er indsendt; med en tilbagemelding fra turismekonsulenten, der ville vide mere til stilleturismen? Det viser at kommunen interesserer sig for vores meninger og forslag.! 1. Orientering Nye træer til alleen, Vi har taget kontakt til Christian fra projekt og anlæg, der har kikket på vores træer på allen, han har besluttet at 2 træer skal fælles, 7 nye bliver plantet i foråret, et ældre træ bliver stående, da der formentlig er bolig for flagermus eller andre dyr. Der vil blive sat store sten til afskærmning, mod beskadigelse af træerne fra markarbejde. Informationstavle ved det gamle  træ, på opfordring fra Christian, vedr. Flagermus. Ingebeth tager kontakt DOF Bænke på Broagerland, 6 stk. Bord/bænke sæt og 16stk. bænke trænger til at blive fornyet og nyopsat. Vi afventer svar fra Johanne fra By& Anlæg. Janis Jung fra Soleng, Gammelgab, har lavet et tilbud på 16 stk. Flotte og solide træbænke (180-200cm) med opsætning for 30.000kr. Der opfordres til mere information om overnatningsmuligheder på Broagerland. Evt. et lamineret kort, der kan lånes ud og bruges igen af turisterne på vandring. Foreslaget vil blive videregivet Fordybelse på Broagerland, der arbejdes med ”Stilhed på Broagerland”, med optegning af vandreruter og fordybelsesbænke. Event på Cathrinesminde uge 30, et åbent museum med det levende teglværk, må gerne besættes af frivillige og lokale med aktiviteter fra år 1900. Regnvandskloak ejes af sdb.forsyning og  kloakriste ejes af sdb.kommune, som skaber problematik, der er 2 reparationer i vores rørledninger, med en ny asfalteringen i hele byen, vil ske marts/april 2017 Stofa møde d.6.februar kl.17 på fr. Petersens Maskinfabrik, Stofa kræver at der skal være ca. 40 % tilslutning, for at ville lægge rørene i en sammen gravning med kommunens kloakering. Helst inden asfalteringen af byen. Så mød nu endelig op til dette møde, da vi ca. er 40 hustande, vil det kræve at min. tilslutning af 16 hustande. Borgermøde i Rinkenæs 26.januar,  kl.18.20-19.45 Landdistriktsudvalget og deres politiker, gæster Sønderborg og vil gerne mødes og høre hvad vi borger har på hjertet. Vi har sendt en nytårs hilsen, til Anders Brandt og Erik Lauritsen. 1. Fastelavn 26.februar kl.14;  hos Jesper og Sarah Sussie laver opslag, til mailadresser, FB og Hjemmeside, med sms tilmelding af antal med festklædte børn og voksne til Ingebeth tlf. 23461523 Kagebager søges; Yvonne meldte sig & kaffe/te brygger søges også ! Joan og Lars  foretager indkøb af remedier; slik og Tønde og Lars medbringer et boldtræ 1. Fællesmøde med nabolandsbylaug, mandag d.6 marts kl. 19. Bestyrelsens medlemmer opfordres til at deltage. 1. Rengøring af Smøl, søndag d.26. marts kl.10, igen i år vil vi foretage en rensning af grøfter omkring smøl for affald. Byens borger opfordres til at vi hjælper hinanden! Det afsluttes med grillpølser hos Joan & Lars. Ingebeth laver opslag. 1. Evt. Svend Erik efterlyser information om transformatorens historie? I vores budget for 2017, vil der være udgifter forbundet med lokale leje på Broagerhus. 1. Næste bestyrelsesmøde 27. Marts kl.19.30 v/ Ingebeth & Aage Venlig hilsen Referenten  Sussie
1

Use arrow keys for navigation.

Don't show this again